پاورپوینت درباره هوش تجاری

امروزه با تولد فناوری های نوین در سطوح مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و به ویژه تکنولوژی های هوشمند به مانند سیستم های هوش تجاری  کمتر مدیری استفاده از این تکنولوژی ها را فراموش می کند به شکلی که جهت گیری به سوی برقراری BI در هر بنگاه و هر زنجیره تامینی به عنوان استراتژی اصلی مدیران در عصر حاضر تلقی می شود. دراین محصول پاورپوینت درباره هوش تجاری را به صورت کامل خدمت شما ارائه می کنیم.

پاورپوینت درباره هوش تجاری
پاورپوینت درباره هوش تجاری

سیستم های اطلاعاتی تحلیلی در مقابل سیستم های عملیاتی ، سیستم های هستند که امکان تحلیل داده های انبوه حاصل از سیستم های عملیاتی را برای تمامی سطوح کاربران فراهم می کنند . سيستم های عملياتی در سازمان های بزرگی مانند بانک ها به صورت روزانه پردازش های اطلاعاتی فراوانی را به انجام رسانده و به توليد اطلاعات گوناگون می پردازند. بانک های اطلاعاتی اين سازمان ها با داده های فراوان حاصل از تراکنش های مالی، اداری حسابداری و… روبرو می شوند.

مجموعه پاورپوینت درباره هوش تجاری شامل دو فایل ارایه به همراه داکیومنت به شرح زیر است:

پاورپوینت هوش تجاری
پاورپوینت هوش تجاری

1-پاورپوینت درباره هوش تجاری

 • -مقدمه
 • -ویژگی سیستم های آنالیز بر خط هوشمند
 • -سیستم های تصمیم یار
 • -سیستم های هوش تجاری
 • -طراحی مکعب OLAP
 • -تحویل نهایی و نگهداری محصول
 • -تصمیم موثر
 • و نتیجه گیری
پاورپوینت هوش تجاری
پاورپوینت هوش تجاری

2-ارایه OLAP شامل

 • -مقدمه
 • تعاریف عمده
 • -خصوصیات اصلی انبار داده ها
 • -مراحل تکاملی سیستم های انبار داده
 • -مرکز داده ها(Data Mart)
 • -داده کاوی (Data Mining)
 • -انواع مختلف سیستم های OLAP
 • -و ….